Roken in Duitsland

Thema’s > Roken in Duitsland

Duitsland is traag met de wetgeving rond het roken op openbare plaatsen. Zo mocht je pas vanaf 2006 in ziekenhuizen niet meer roken, en vanaf 2007 niet meer in de trein.

In theorie bestaat er bij onze oosterburen een verbod op roken in de horeca. In de praktijk zijn er zoveel uitzonderingen in de verschillende deelstaten, dat je bijna overal mag roken.

In Duitsland rookt een op de drie volwassenen volgens de VN-Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Officieel is roken in de hele Duitse horeca verboden. Maar onder invloed van het federalisme is in elke deelstaat een andere regeling van kracht. De federale regering laat het rookverbod in de horeca over aan de deelstaten, die er zelf invulling aan mogen geven. Creatieve uitbaters en uitspraken van lokale rechtbanken zijn vooralsnog gunstig voor de rokers. En de fragmentatie is door een groot aantal uitzonderingsbepalingen verder toegenomen.

Berlijn
Sinds 1 januari is in de Berlijnse horeca – net als in alle publieke ruimten – een rookverbod van kracht. In cafés wordt het rookverbod op grote schaal – zo niet collectief – genegeerd. Dat het rookverbod zo weinig indruk maakt in een stad waar het gros van de burgers nog voor het rode voetgangerslicht blijft wachten, en waar zwartrijders in het openbaar vervoer een zeldzaamheid zijn, hangt wellicht samen met de omstandigheid dat overtredingen nu nog niet worden beboet. Inmiddels is dat, sinds 1 juli 2008 wél het geval . De horecaondernemers verwachten echter niet dat de rokers zich daardoor zullen laten afschrikken. Het armlastige Berlijn zal, denken zij, niet op naleving van het rookverbod in de horeca kunnen toezien.

Saarland
In Saarland geldt voor de waterpijpcafés een ontheffing van het landelijke verbod.

Saksen en Rijnland-Palts
In Saksen en Rijnland-Palts heeft de rechter het rookverbod tot nader order opgeheven in kleine etablissementen waar geen aparte rookruimte kan worden gecreëerd. Horeca-ondernemers in andere deelstaten beroepen zich op dit precedent.

Beieren
In Beieren, waar het anti-rook regime op papier het strengst is, hebben honderden caféhouders hun bedrijf als ‘besloten vereniging’ laten registreren zodat ze vrijheid genieten bij de vaststelling van de eigen huisregels. Talrijke branchegenoten omzeilen de wet met een beroep op de kunstvrijheid: hun etablissement is een theater waarin de gasten de situatie uit de tijd vóór het rookverbod naspelen.
Uit vrees dat veel rokende bezoekers het Oktoberfest vanwege het rookverbod links zouden laten liggen, werd in allerijl voor het roken in tenten een uitzondering gemaakt. In Beieren mag in de tenten die worden opgezet voor het jaarlijkse Oktoberfest nu wel gerookt worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *